Logga in
Logga in

Maland- och Tunadalsspåret Avstängning av Johannedalsvägen

Vi ska byta vägtrummor under Johannedalsvägen. I samband med arbetena måste vi stänga av en liten del av den aktuella vägen. Du som måste passera får använda andra vägar i stället.

I samband med att vi bygger ny järnväg i Maland ska vi byta ut två vägtrummor under Johannedalsvägen mot större. Det är nödvändigt för att regn- och smältvatten från den nya järnvägen ska kunna rinna undan på ett korrekt sätt.

När vi ska byta ut trummorna måste vi gräva av delar av Johannedalsvägen. Därför måste vi stänga av vägen mellan Norra vägen Malandsvägen.

Vägen kommer att vara avstängd från och med måndag den 19 september 2022. Vi räknar med att öppna vägen för trafik igen under eftermiddagen fredag den 23 september. Använd alternativa vägar.

Vi ber om överseende med de störningar vi orsakar i samband med avstägningen.

Tågstopp

Under oktober är det tågstopp på Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Tågstopp är planerade stopp där vi har möjlighet att göra arbeten på järnvägen som inte går att genomföra när tåg trafikerar.

Höstens stopp är planerat till vecka 42 och 43. Vi kommer då främst att arbeta med järnvägens spår, el och signalsystem i höjd med Birsta och på Tunadalsspåret. Arbetarna räknas inte som bullerstörande och kommer främst att genomföras under dagtid.

Observera att tågstoppet inte pågår under två veckor i sträck. Tidvis går det tåg på järnvägen. Kom ihåg att du aldrig får beträda järnvägsområdet – även om det inte går några tåg på sträckan just då.

Kontakt

Stefan Lindström

Telefon: +46 10-123 87 70