Logga in
Logga in

Säkrare infart till Johannedals industriområde

Vi kommer att stänga järnvägsövergången in till Johannedals industriområde hösten 2023. Övergången kommer att ersättas med en ny säkrare infart en kilometer norrut.

När vi rustat upp Tunadalsspåret kommer antalet tåg att öka. De passerande tågen kommer också att ha en högre hastighet jämfört med tidigare. För att göra infarten till Johannedals industriområde säkrare ska vi därför stänga den nuvarande järnvägsövergången och ersätta den med en ny planskild infart.

Lantmäteriet har fattat beslut om att upphäva rättigheten att passera järnvägsspåren.

Vi kommer att öppna den nya infarten någon gång mellan vecka 35 och vecka 42 2023. Fram till att den nya infarten är i drift kommer den befintliga infarten att vara öppen som vanligt.

Kontakt

Håkan Åberg

Telefon: +46 10-123 73 88