Logga in
Logga in

Maland- och Tunadalsspåret Störande arbeten under järnvägsinkoppling

Nu börjar vi närma oss slutet på arbetet med att bygga ut järnvägen mellan Birsta och Sundsvalls hamn. Under slutspurten kommer vi att arbeta intensivt för att bli färdiga i tid.

Vi gör de avslutande arbetena på järnvägen i Birsta, Maland och Tunadal under ett så kallat tågstopp. Det innebär att det under en period inte passerar några tåg på järnvägen och vi kan därmed göra de sista jobben i spårområdet på ett säkert och effektivt sätt.

Observera att även om det är tågstopp kommer arbetsfordon att trafikera spåren. Som vanligt är det förbjudet att beträda järnvägsområdet!

Tågstoppet på Tunadalsspåret inleds måndag den 4 september klockan 07.00 och avslutas måndag 23 oktober klockan 23.00 i samband med att vi släpper på trafiken. Längst ner på den här sidan kan du läsa mer om när vi arbetar i området under stoppet.

Planerade arbeten

Under tågstoppet ska vi bland annat bygga ny järnvägsbank i anslutning till den nya bron över Johannedalsvägen, färdigställa kontaktledningssystemet och koppla in elektriciteten. Vi kommer i samband med det också att transportera arbetsmaterial och arbetsfordon inom och i nära anslutning till arbetsområdet.

Innan vi kan trafikera spåret kommer vi att göra en så kallad tonnagekörning. Det innebär att vi förbelastar det nya spåret med ett tungt ekipage för att undvika framtida sättningar. Ett tågset kommer att åka fram och tillbaka på det nya spåret under cirka 10 timmar. Det kan uppfattas som bullerstörande eftersom vi måste använda oss av ett diesellok eftersom vi inte kopplat in kontaktledningarna ännu. Spåret kommer alltså inte att trafikeras på liknande sätt när vi släppt på ordinarie trafik.

Spårrivning

Spåret mellan Malandsbadet och Skönvik kommer under den här arbetsperioden att rivas. Vi klipper upp rälsen och transporterar därefter bort både räls och slipers. Dessa arbeten kommer att pågå vardagar mellan måndag 4 september och 29 september.

I och med att tågstoppet är över kommer de nya spåren att trafikeras av ordinarie trafik. Först i december, när den nya tågplanen träder i kraft, kan fler godståg passera. Trots att vi släpper på trafiken återstår några mindre jobb i området. Under försommaren 2024 kommer vi att vara helt klara i området och våra entreprenörer kommer då att avetablera.

Vi ber om överseende med de störningar vi orsakar under tågstoppet.

Arbetstider

Tundadalsspåret:

  • Vecka 36 och vecka 37: måndag - söndag klockan 07.00 och 19.00.
  • Vecka 38, 39, 40 och 41: måndag - fredag klockan 07.00-19.00.

Ådalsbanan, Birsta och Tunadalsspåret:

  • Vecka 42: måndag-onsdag klockan 07.00 och 19.00 samt torsdag-söndag dygnet runt.
  • Vecka 43: måndag 00.00 till 23.00.

Om det sker några förändringar i arbetstiderna informerar vi om det här på vår webbplats.