Logga in
Logga in

Maland- och Tunadalsspåret Tillfällig parkering vid vägarbete

Vi ska byta ut vägtrummor och gräva ur vägen på den östra delen av Malandsvägen. Under en tid kommer du som bor där inte att nå din fastighet med bil. Vi kontaktar dig dagen innan det bli aktuellt för just dig.

Den östra delen av Malandsvägen var i dåligt skick redan innan vi började bygga ny järnväg i Maland. Sedan dess har den blivit i ännu sämre skick. Nu ska vi rusta upp sträckan. Vägtrummorna under vägen är också gamla och vi behöver därför byta ut dem mot nya för att vattnet ska rinna undan på ett korrekt sätt.

Trumbytena och förstärkningsarbetena på den östra delen av Malandsvägen kommer att ske med början måndag den 17 oktober och pågå i ungefär en månad.

Alla närboende kommer inte att bli berörda samtidigt. Därför kommer personal från vår entreprenör Svevia att ta kontakt med dig dagen innan det blir aktuellt för just dig och din familj.

Parkering intill Polarisvägen

Under byggtiden erbjuder vi dig tillfällig parkering vid Polarisvägen. På kartan ser du vart du kan parkera när du inte når din fastighet med bil. Platsen är markerad med en röd ruta.

Utryckningsfordon kommer att ha möjlighet att ta sig fram trots vägarbetet.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vi orsakar i samband med vägarbetet.