Logga in
Logga in

Maland- och Tunadalsspåret Vårens och sommarens arbeten i Maland

Arbetet med den nya järnvägen i Maland är inne på slutspurten. Vi kan förvänta oss en intensiv arbetsperiod under våren och sommaren innan vi når målet med inkoppling i oktober 2023.

Två nya järnvägsbroar är gjutna och Johannedalsvägen dras om
Vi har gjutit två nya järnvägsbroar. Den ena är bron över den nya gång- och cykelvägen (fd Malandsvägen) och den andra är bron över Johannedalsvägen. Under våren och sommaren drar vi om Johannedalsvägen under den nya järnvägsbron. Vi planerar att öppna den nya sträckan för trafik i mitten av juli.

Birsta - Johannedal
Under maj-augusti utför vi en rad arbeten på den nya järnvägssträckan Birsta – Johannedal. Vi färdigställer mark- och sprängningsarbeten, drar nytt spår och ny kontaktledning samt förbereder för inkoppling av den nya dragningen.

Stopp i järnvägstrafiken 4 september – 23 oktober
Vi stänger av järnvägstrafiken under sju veckor, från den 4 september till den 23 oktober för att bygga ihop den nya järnvägen från Birsta med det befintliga Tunadalsspåret vid norra delen av Johannedals industriområde. Perioden sista vecka, 19-23 oktober, är det stopp på hela sträckan, även för trafik på Ådalsbanan.

Ny planskild infart
En ny planskild infart till Johannedals industriområde öppnar i oktober 2023.