Logga in
Logga in

Här är tankarna bakom Centralstationens gångbro

Centralstationen ska få en ny gångbro som förbinder perrongen med stationshuset. Bakom utformningen finns starka likheter med tankarna bakom Sundsvallsbron – att följa en kurva gör det mer intressant att förflytta sig

Artikel från tidningen Byggplats. Text: Anders Lövgren

Hela stationsområdet i Sundsvall med bangård och perronger ska genomgå en stor upprustning fram till 2028. Detta arbete är påkallat av en rad stora förändringar; kombi-
terminalen flyttas till logistikparken och dubbelspår från Centralstationen byggs söderut till Dingersjö. Sedan tidigare har det också varit mindre bra att resenärer får passera järnvägsspåren på väg till och från perrongerna.

Trafikverket utlyste en arkitekttävling för att få in förslag på en gångbro som löser den senare problematiken. Vinnare med bidraget Portamento blev teknikkonsultföretaget WSP i samarbete med danska arkitektfirman Dissing+Weitling.

Skiss: Dissing+Weitling

– Ett väldigt roligt uppdrag, och extra kul att många av våra medarbetare har kontor bara ett stenkast från stationen och därför är mycket bekanta med miljön och förutsättningarna, säger Rebecca Deutsch, avdelningschef, WSP.

Utmaningar 

Tävlingsteamet fick börja med att sätta sig in i de speciella utmaningar det innebär
att utveckla en k-märkt miljö av riksintresse (det ursprungliga stationshuset stod klart 1925), som det handlar om här. Som bekant gjordes en varsam renovering av stationshuset när området byggdes om till resecentrum med invigning 2021. 

– Platsen har värden som det är viktigt att hålla intakta, gångbron ska bli ett tillägg, ett mervärde. Vi har arbetat mycket med hållbarhetsaspekter och har utgått från en lätt konstruktion av trä. Staden Sundsvall är omgiven av skog och det ska märkas. Förhoppningen är att detta drar till sig lokalt intresse, att lokala sågverk kan leverera virket och att resenärerna möts av den synen och känslan, säger Rebecca Deutsch.

Gångbron har en svängd form, vilket kan föra tankarna till Sundsvallsbron som går i en böjd båge över inloppet till hamnen. Den svängda formen är inte ritad av en slump i något av fallen.

– När du rör dig framåt i en kurva skapas nya vinklar och nya bilder, vilket ger en mer spännande upplevelse samtidigt som sträckan upplevs kortare, säger Rebecca Deutsch.

Om behov skulle uppstå att i framtiden även bygga en gångbro i sydlig riktning, som en anslutning mot Björneborgsgatan, säger Rebecca att även den skulle kunna få en svängd form.

Tidplan – Centralstationens nya gångbro
Observera att tiderna är preliminära.
2022: Arkitekttävling.   
2023-2024: Projektering av bygghandling för gångbron.
2025-2028: Byggnation parallellt med förändringar och ombyggnation av hela bangårdsområdet.

Skiss: Dissing+Weitling