Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Begränsad framkomlighet mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum

På väg 562, sträckan mellan Sundsvallsbron och resecentrum, ska flera arbetsmoment som påverkar framkomligheten utföras. Arbetena ska utföras under en längre tid. Ta det lugnt och räkna med kö, främst under rusningstid.

Den milda hösten har gjort att vår entreprenör har kunnat inleda arbeten på sträckan mot resecentrum tidigare än beräknat. Vi jobbar redan på sträckan med pågående byggnation av den nya järnvägsporten och det nya industrispåret så arbetet innebär ytterligare begränsningar i framkomligheten för dig som trafikant. 

Asfalten i ett körfält har tagits bort för att göra det möjligt att gräva längs sträckan då  ledningsarbeten ska utföras under vintern. För dig som trafikant innebär det:

  • Sänkt hastighet
  • Dubbelriktad trafik
  • Smalare körfält och mötande trafik
  • Total vägbredd 6,5 meter
  • Risk för kö under främst rusningstid

Flera arbetsmoment som kommer att påverka framkomligheten ska utföras längs den här delen av ombyggnationen även nästa år. Under hösten/vintern 2023 planerar vi att riva järnvägsporten som går under väg 562 i höjd med Post Nord. Vi bedömer att arbetet kommer att påverka framkomligheten även under 2024. Då ska lokalvägen färdigställas med sin nya gång- och cykelbana och passera över den nya järnvägsporten och det nya industrispåret. Vi jobbar på så snabbt vi kan men flera arbetsmoment är beroende av varandra medan andra bara kan utföras när det är tjälfritt i marken.

Håll ut och ta det lugnt förbi arbetsplatsen. Respektera hastighetsbegränsningar och visa hänsyn till vägarbetarna som jobbar i den trafikerade miljön. 

Hösten 2024 har den sista etappen av gamla E4, mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum, anpassats till en länk i det lokala huvudvägnätet med bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.