Logga in
Logga in

Dags för nästa lager asfalt på väg 562

Just nu är det många arbeten mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum. Vi lägger kantsten, ledningar och har inlett beläggningsarbeten. Trafiken leds med lots, flaggvakt och trafiksignaler, räkna med längre restid.

- Arbetet med ombyggnationen flyter på bra och det är snart dags för ett andra lager asfalt. Vi har börjat med så kallad lappning, det innebär att vi lägger asfalt på grusytor för att få ett sammanhängande första lager asfalt. Det andra lagret asfalt planerar vi att börja lägga på måndag den 18 september från Kubal och söderut, berättar projektledare Anne Mannela 

- Om vädret är med oss räknar vi med att hela sträckan har fått ytterligare ett lager asfalt i början av oktober. Fram till dess ber vi dig som trafikerar sträckan att ha tålamod och ta extra restid i beräkning. För att underlätta framkomligheten under rusningstid har vi valt att sätta in lots eller flaggvakt på vissa håll. Under kvällar och helger leder vi trafiken med trafiksignaler. 

Utöver beläggningsarbeten pågår även kantstensättning längs sträckan som begränsar framkomligheten. Vid nya järnvägsporten strax innan Kolvägen kan trafiken under vissa perioder och arbetsmoment styras med trafiksignaler. Räkna med kö under rusningstid. Välj annan väg om du har möjlighet. 

Tillfällig omledning i Kvissleby

Vi behöver leda om trafiken på Harabergsvägen genom centrala Kvissleby, via Affärsgatan, från måndag den 11 september till torsdag den 14 september. Under den tiden ska vi lägga kantsten och bygga en upphöjd gångpassage som ska gjutas i anslutning till cirkulationsplatsen. Efter omledningen kan det fortsatt vara något begränsad framkomlighet mellan Harabergsvägen och väg 562.

- Nu är det intensivt och det pågår många olika arbetsmoment på flera platser längs den 12 kilometer långa sträckan. Var uppmärksam på skyltning och förändringar då arbetet flyttar på sig allt eftersom de blir klara. Ta god tid på dig, räkna med kö och längre restid. Och framförallt visa hänsyn till våra vägarbetare, uppmanar Anne. 

Klart hösten 2024

Nästa år lägger vi det tredje och sista lagret asfalt utöver planteringar, utsmyckning, belysningsjobb och plattsättning. Under hösten 2024 beräknar vi att den nya lokala vägen med tillhörande gång- och cykelväg är klar. Då har vi anpassat vägens standard så att den kan fungera som en länk i det lokala vägnätet med bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för dig som går och cyklar. Fler i ditt område får möjlighet att cykelpendla, barnen får en trafiksäkrare väg till skolan, kompisarna, träningen och till busshållplatsen.

 

Kontakt

Anne Mannela