Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Förberedelser inför kommande omledning via Kolvägen

Under perioden juni-november 2023 behöver vi leda trafiken på väg 562, Lansdvägsallén, via Kolvägen. Då ska vi bland annat slutföra ledningsarbetena, riva den gamla järnvägsporten och sänka väg 562 så den blir plan.

Vi bygger ett nytt industrispår med en ny järnvägsport på uppdrag av och i samarbete med Sundsvalls kommun. I uppdraget ingår att vi ska riva den gamla järnvägsporten samt industrispår på Rosenborgskajen vilket gör det möjligt för kommunen att utveckla kajområdet.

- För att vi ska kunna riva järnvägsporten under väg 562 (Landsvägsallén), i höjd med Post Nord, behöver vi leda trafiken via Kolvägen. Vi bedömer att omledningen kommer att ske under perioden juni till och med november i år, berättar Trafikverkets biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter. 

- Under den tiden ska vi bland annat slutföra de omfattande ledningsarbetena åt MittSverige Vatten & Avfall, riva den gamla järnvägsporten under väg 562 samt sänka och justera vägen så att den blir plan. Vägen kommer att vara öppen fram till infarten till Preem men med begränsad framkomlighet.

Förberedelser inför omledningen

Innan vi leder om trafiken ska vi göra förbättringar längs Kolvägen för att öka trafiksäkerheten och underlätta framkomligheten. 

- Vi kommer att komplettera med skyltning, se över utfarter och bygga en temporär cirkulationsplats vid Lidl och Skanska. Gående och cyklister hänvisar vi till den befintliga gång- och cykelbanan.

- Vi har haft dialog med tågoperatören Green Cargo för att undvika att tågtransporter passerar Kolvägen precis under rusningstid morgon och eftermiddag. Tåg kommer att
passera kring klockan 10.00 och 12.00 och då blir det kortare stopp för trafiken på Kolvägen.

Köbildning vissa tider

Då trafikflödet kommer att öka på Kolvägen bör du som trafikant räkna med köbildning, främst under rusningstid morgon och eftermiddag. Om du passerar dessa tider kan det vara bra att ta några minuters extra restid i beräkning. Har du möjlighet att samåka, åka kollektivt eller gå/cykla är det ett tips för att underlätta framkomligheten under den här perioden.

- Det kan bli bli något begränsad framkomlighet på Kolvägen när vi ska bygga den temporära cirkulationsplatsen under våren. Så fort vi har fler detaljer kommer du hitta  informationen här på vår webbplats, säger Björn.

Trafiken leds via Kolvägen

Delar av väg 562, Landsvägsallén, stängs av juni - november, se de de röda kryssen i bilden. Infarten till Preem påverkas inte av avstängningen men framkomligheten är begränsad. Under den här perioden får du som trafikant passera via Kolvägen, de gröna pilarna i bilden. Räkna med köbildning och något längre restid, främst under rusningstid morgon och eftermiddag.

Karta för utskrift

Kontakt

Björn Sjölund

Biträdande projektledare