Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Vi förbereder för första lagret asfalt på väg 562

Om vädret tillåter lägger vi ett lager asfalt mellan Nolby och Kubikenborg i Sundsvall under vecka 43-45. Vi förbereder nu för asfaltering med start från Kubal och söderut, räkna med stora trafikstörningar till v.45.

- Det känns bra att kunna berätta att vi nu förbereder för att asfaltera grusytorna längs vägsträckan, dels för att förbättra framkomligheten men även för kommande vinterväghållning. Om vädret är med oss kommer vi att lägga det första lagret asfalt från slutet av oktober till mitten av november, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela.

Fokus nu ligger på att förbereda för asfaltering. Det innebär att vi bland annat gör klart trumbyten, lägger igen schakter, hyvlar vägen, skalar av slitlager, lägger förstärkningslager och bärlager. Flera moment som ska hinnas med.

-  Dessa förberedande arbeten kommer att innebära stora trafikstörningar nu och fram till att asfalteringen är klar i mitten av november. Vi kan bara ha ett körfält öppet under denna period och trafiken kommer regleras med flaggvakter på flera ställen längs sträckan. Vi uppmanar dig att ha tålamod och att ta extra restid i beräkning.

De förberedande arbetena inleds vid Kubal och går vidare söderut.

- När vägen är asfalterad slipper vi väja för de potthål som så lätt uppstår vid det regnväder vi haft nu ett tag. Framkomligheten kommer att bli bättre och därför vädjar jag till dig som kör vägsträckan att ta det lugnt, respektera hastighetsbegränsningar och visa hänsyn när du passerar våra vägarbetare. Alla ska kunna komma hem oskadade efter arbetet.  

Fortsatta arbeten under senhösten/vintern

Vi fortsätter att arbeta med vatten- och avloppsledningsnätet fram till dess att marken fryser. Dessa arbeten berör sträckan Vapelnäs - Kvissleby samt kring Kubal, de innebär mindre sprängningar och påverkan på framkomligheten. Här kan man uppleva visst buller från maskinerna och ökad byggtrafik.

I Bredsand blir det lite lugnare och inga större arbeten som påverkar framkomligheten. Där jobbar vi med gång- och cykelbanan samt med belysning. Vi jobbar även med avvattningsarbeten mot Kubal.

Framkomlighet i vinter

Under vintern kommer vi hålla vägen öppen för dubbelriktad trafik. Trafiksignaler och flera betongbarriärer tas bort vilket förbättrar framkomligheten. Vi har upphandlat snöröjning och halkbekämpning för vägsträckan. Ambitionen är att skapa så bra förutsättningar som möjligt, för dig som trafikerar sträckan, utifrån de begränsningar som kan finnas längs vägen under vintern.

Kontakt

Anne Mannela