Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Måndag den 5 juni leder vi trafiken på väg 562, Landsvägsallén, via Kolvägen

Under perioden 5 juni -30 november 2023 behöver vi leda trafiken via Kolvägen förbi PostNord. Då ska vi bygga klart industrispåret, riva den gamla järnvägsporten under väg 562 och sänka vägen så att den blir plan.

- Som vi informerat om tidigare under våren kommer vi att leda trafiken via Kolvägen under perioden juni till november för att kunna göra klart industrispåret och anpassa väg 562 till en lokal väg. Måndag den 5 juli planerar vi att leda om trafiken. Innan dess gör vi åtgärder på Kolvägen för att öka framkomligheten, berättar biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- Vi kommer att skapa en temporär cirkulationsplats i höjd med Lidl och Skanska för att underlätta framkomligheten vid in- och utfarterna. Dessa arbeten blir inte långvariga men kan ge något begränsad framkomlighet. När vi leder om trafiken uppmanar vi dig som trafikerar sträckan att planera din resa, räkna med köbildning och något längre restid, framförallt under rusningstid. Om du kan så undvik rusningstid eller välj en annan väg.

Gående och cyklister kommer att kunna använda befintlig gång- och cykelbana längs Kolvägen.

Tågpassager


- Vi har haft dialog med tågoperatören Green Cargo för att undvika att tågtransporter passerar Kolvägen under rusningstid morgon och eftermiddag. Tåg kommer att passera kring klockan 10.00 och 12.00, vilket innebär kortare stopp för dig som trafikant, berättar Björn.

Byggtrafik från angränsande arbeten


Vi har ett pågående arbete vid järnvägen i närheten av Preem där vi bygger tre nya uppställningsspår för godshantering. Under juni och juli kommer ett antal transporter att frakta massor mellan arbetsområdet vid järnvägen och Fridhemsgatan. Dessa kommer att trafikera Kolvägen. Massorna, som vi lägger upp vid järnvägen inntill Fridhemsgatan, ska återanvändas i kommande byggnation av dubbelspårsetappen mellan Kubikenborg och Sundsvall C.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet innebär för dig.

Så här leds trafiken via Kolvägen

Delar av väg 562, Landsvägsallén, stängs av 5 juni - 30 november, se de de röda kryssen i bilden. Infarten till Preem påverkas inte av avstängningen men framkomligheten är begränsad. Under den här perioden får du som trafikant passera via Kolvägen, de gröna pilarna i bilden. Räkna med köbildning och något längre restid, främst under rusningstid morgon och eftermiddag.

Karta för utskrift

Övergripande tidplan för nytt industrispår

Här kan du följa vad som händer kring färdigställandet av industrispåret som berör vägsträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum. Observera att tiderna är preliminära.

 • 5 juni - 30 november: Trafiken leds via Kolvägen
 • Juli: Vägen öppnar för trafik över järnvägsporten, i den sträckning som blir den nya lokala vägen.
 • Augusti /september: Ledningsarbetet avslutas
 • 16 - 22 oktober: Det nya industrispåret kopplas in på befintliga spår
 • Oktober - november: Den gamla järnvägsporten under väg 562 i höjd med PostNord rivs.
 • November - december: De gamla industrispåren på Rosenborgskajen rivs för att skapa plats för en framtida exploatering av kajområdet. 

 • På uppdrag av och i samarbete med Sundsvalls kommun bygger Trafikverket ett nytt industrispår med en järnvägsport som väg 562 kommer att passera.
 • Järnvägsporten blir cirka 20 meter lång och får stödmurar på varje sida.
 • Vägen får en 7 meter bred vägbana och en 4 meter bred gång- och cykelbana.
 • Det nya industrispåret kopplas in på befintligt spår på Ostkustbanan strax söder om Sundsvall C vecka 42, den 16-22 oktober, 2023. 
 • Dagens industrispår, från Sundsvalls C, via Kolvägen och ned till Hamnbangården, samt Hamnbangården kommer att rivas. Spåren rivs när det nya industrispåret är inkopplat. Spåret från oljehamnen till Post Nord blir kvar som uppställningsspår. När det gamla industrispåret har tagits bort blir det möjligt för kommunen att använda marken på Rosenborgskaj till utbyggnaden av en ny stadsdel. Mer om Rosenborg, en ny stadsdel, kan du läsa om på kommunens webbsida 

Kontakt

Björn Sjölund

Biträdande porjektledare