Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Nu är det nära, snart är väg 562 klar

Slutarbetena mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum är igång. Klart i oktober. Arbetena innebär tidvis kraftigt begränsad framkomlighet. Håll ut och räkna med kö och längre restid. Vägen blir fin när den är klar.

– Efter två års byggtid är den efterlängtade slutspurten här. Denna säsong ska vi göra klar den sista etappen i omvandlingen av den gamla och utslitna europavägen. När vi är klar i höst har i princip hela sträckan mellan Njurundabommen och Skönsberg anpassats till det lokala vägnätet, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela. 

– Med en ny gång- och cykelväg separerad från vägen får du som bor och vistas i området en ökad trafiksäkerhet med bättre tillgänglighet till busshållplatser och till orterna längs sträckan. Du som kan får möjlighet att cykelpendla till och från ditt jobb.

Stora trafikstörningar

Fram till i höst när vägarbetet är klart kommer vi att utföra flera arbetsmoment som påverkar framkomligheten för dig som trafikant.

– Den största störningen bedömer vi blir under maj och juni då hela sträckan ska asfalteras. Både vägbanan och gång- och cykelbanan. Biltrafiken kommer att ledas med lots eller flaggvakt i ett körfält vilket innebär köer. Vi uppmanar dig att ta extra restid i beräkning och ta det lugnt förbi våra vägarbetare.

Utöver ett sista lager asfalt ska vi göra klar ledningsarbeten, i huvudsak vid cirkulationen i Stockvik och i höjd med korsningen vid Fridhemsgatan i Kubikenborg. Vi ska sätta upp ny LED-belysning, montera räcken, bygga gångpassager, återställa mark och genomföra planteringar.

– För att våra vägarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats kommer det vara olika trafikanordningar som skyddar dem där arbetet pågår. Det kan vara trafiksignaler, betongbarriärer, eller så kallade TMA-bilar som används som ett påkörningsskydd och som leder dig som trafikant förbi arbetsområdet. 

Viktig uppmaning till dig som går och cyklar - följ skyltad gång- och cykelväg

Vi vet att många längtar efter att använda den nya gång- och cykelbanan, vilket är roligt. Men vi ber dig vänligen respektera att den är våra vägarbetares arbetsplats där endast behöriga får vistas fram till oktober. Arbetsområdet är förenad med betydande faror och risker. 

Håll dig till skyltad gång- och cykelväg så bidrar du till att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra vägarbetare som kan fokusera på sitt arbete utan oro. Vi öppnar gång- och cykelvägen i höst.

Tack för visad hänsyn och ditt tålamod!

- Efter sommaren planerar vi och Sundsvalls kommun att bjuda in dig som bor och rör sig i området till invigning av gång- och cykelvägen. Vi vill fira att du kan ta dig mellan orterna längs sträckan på ett miljövänligt och hållbart sätt och fira vinsterna för dig som kan cykelpendla. Ta det lugnt förbi våra vägarbetare fram till dess uppmanar Anne.