Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Vi lägger första lagret asfalt på nya lokalvägen

På måndag den 24 oktober inleder vi den efterlängtade asfaltläggningen. Arbetet startar norr om Stockviksrondellen. Fortsatt kraftigt begränsad framkomlighet, trafiken hänvisas till ett körfält under arbetet.

- Det känns bra att meddela att vi nu kommit så långt att vi kan lägga ett första lager asfalt längs sträckan. Arbetet startar strax norr om cirkulationsplatsen i Stockvik. Ambitionen är att göra klar hela vägsträckan under november, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela och fortsätter.

- Under tiden vi asfalterar behöver vi stänga det körfält där arbetet pågår. Flaggvakter kommer att guida trafiken, en riktning i taget. Det innebär att du som trafikant fortsatt får räkna med kö och längre restid. Det har varit en stökig och kämpig tid för alla berörda men snart blir det bättre.

De senaste veckorna har vi förberett vägunderbyggnaden för asfaltering. Det innebär att vi har byggt upp vägen med olika material som packats med hjälp av en vält. Ett arbete som kommer fortgå parallellt med asfalteringen.

- När vägen är asfalterad kommer framkomligheten att bli bättre men det är fortfarande trångt om utrymme. Vänligen ta det lugnt, respektera hastighetsbegränsningar och visa hänsyn till våra vägarbetare när du passerar arbetsområdet, uppmanar Anne.

På måndag morgon den 24 oktober inleddes asfalteringen i höjd med cirkulationsplatsen i Stockvik. Asfaltläggningen fortsätter på de delar längs sträckan där vägen är klar för asfaltering. Ambitionen är att hela vägsträckan ska ha ett första lager asfalt under november.

Båda körfälten öppna i vinter

Under vintern kommer vägen vara öppen för dubbelriktad trafik. Tillfälliga trafiksignaler
och flera betongbarriärer tas bort för att skapa så bra förutsättningar som möjligt, dels för dig som trafikant men även för snöröjning och halkbekämpning.

Fortsatta ledningsarbeten

Fram till dess att marken fryser fortsätter arbetet med vatten- och avloppsledningsnätet som vi utför åt MittSverige Vatten & Avfall. Arbetena skapar stora schakter och berör sträckan Vapelnäs - Kvissleby och området kring Kubal. Här kan mindre sprängningar behöva utföras vilket ger kortare stopp, maximalt 6 minuter, för alla trafikanter vid varje sprängtillfälle. 

Kontakt

Anne Mannela