Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Vi bygger inte bara om väg 562

Vi bygger även en ny järnvägsport och ett nytt industrispår samt river det gamla industrispåret mot Rosenborgskajen i samverkan med Sundsvalls kommun. Under oktober 2023 ska det nya spåret vara klart.

- Samtidigt som vi bygger om och rustar upp vägen mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum bygger vi även ett nytt industrispår med en ny järnvägsport på uppdrag av och i samarbete med Sundsvalls kommun. I uppdraget ingår även att vi river dagens industrispår på Rosenborgskajen när det nya spåret är klart, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela.

Eftersom dagens spår och järnvägsport går under väg 562, i höjd med PostNord, samordnar Trafikverket och kommunen dessa arbeten i samband med vägupprustningen.Trafikverket bygger ett nytt industrispår och tar bort dagens spår från Rosenborgskajen vilket möjliggör för kommunen att utveckla kajområdet.  

- Området vid Rosenborgskajen finns utpekat i såväl Stadsvision Sundsvall som i vår översiktsplan som ett av de områden där Sundsvall ska växa vidare. Det är ett mycket attraktivt område längs havet som inte varit möjligt att exploatera på grund av industrispårets placering. Genom vår samverkan med Trafikverket rivs nu spåret och vi kan göra plats för en ny och eftertraktad stadsdel, säger Martin Södergårds, chef på mark- och exploateringsavdelningen, Sundsvalls kommun.

Tidskrävande

Att bygga ny järnväg är inte bara tekniskt komplicerat utan även tidskrävande. Det innebär planering och framförhållning då arbeten i spår kräver en ansökan cirka två år i förväg. 

– Många tycker att det tar lång tid att bygga om vägen, ända till hösten 2024. Men då tänker man inte på att järnvägsbygget också ingår i det här projektet. Dels är det en lång vägsträcka att bygga om och tillsammans med järnvägsbygget behöver vi den här byggtiden. 

- Vi har fått tid att jobba i spår under en vecka i oktober nästa år då det är tågstopp. Då kan vi koppla ihop det 720 meter långa industrispåret med befintligt spår mot Sundsvalls Centralstation och mot industrispåret söderut. Just nu jobbar vår entreprenör två skift sju dagar i veckan med järnvägsporten. Delar av porten är gjuten och arbetet går enligt plan.

Hösten 2024, när den nya lokalvägen är klar, kommer vägen att passera över det nya industrispåret. Vägen kommer inte bara att rymma själva vägbanan utan även en bred gång- och cykelbana som knyter ihop hela sträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum.

Dagens järnvägsport under väg 562

Dagens järnvägsport i höjd med PostNord ska rivas tillsammans med industrispåret i bild som går mellan Rosenborgskaj in mot Sundsvalls centralstation. Det rivs när det nya industrispåret öppnat för trafik i oktober/november 2023.

Fakta om industrispåret 

  • Industrispåret som används av verksamheter i området ska tas bort från Rosenborgskajen. Spåret får en ny sträckning längre österut för de företag som använder det.
  • Det nya industrispåret är 720 meter långt.
  • Arbetet med det nya industrispåret startade sommaren 2022. 
  • Det nya industrispåret kopplas in på befintlig järnvägsanläggning vecka 42, den 16-22 oktober, 2023.
  • Den nya järnvägsporten är cirka 20 meter lång. På varje sida om porten gjuts väggar/stödmurar.Porten beräknas vara gjuten under april 2023.
  • Vägen 562, den nya lokalvägen ska passera över industrispåret. Vägen får en 7 meter bred vägbana och en 4 meter bred gång- och cykelbana.
  • Flytten av industrispåret bekostas av kommunen och utförs av Trafikverket.
  • Industrispåret från oljehamnen till Post Nord, blir kvar som uppställningsspår tillsvidare.
  • Dagens industrispår, från Sundsvalls C via Kolvägen och ner till Rosenborgskajen, samt spåren på Rosenborgskajen kommer att rivas. Hösten 2023 rivs den gamla järnvägsporten,  i höjd med Post Nord, med industrispår och våren 2024 rivs resterande spår på Rosenborgskaj.
  • När det nya industrispåret är klart och de gamla spåren har tagits bort blir det möjligt för kommunen att använda marken på Rosenborgskajen till utbyggnaden av en ny stadsdel. Rosenborg, en ny stadsdel