Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Omfattande ledningsarbeten i Kvissleby påverkar trafikanter

Vi har hittat gamla och delvis trasiga ledningar under den nya cirkulationsplatsen som orsakar översvämningar. Ledningarna som inte fanns dokumenterade kommer bytas omgående. Begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet.

- Det är i samband med ombyggnationen av väg 562, gamla E4, som vi uppmärksammat översvämningar och upptäckte gamla dagvattenledningar som inte fanns dokumenterade eller utmärkta. Vi har filmat  genom rören och det visade sig att delar av de gamla ledningarna var trasiga, berättar Trafikverkets biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- I samarbete med MittSverige Vatten & Avfall byter vi nu ut både våra egna och deras ledningar. Vi behöver gräva nya ledningsstråk vid den nya cirkulationsplatsen och kommer att leda trafiken förbi arbetet med start till veckan, någon gång mellan den 13 och 17 mars är planen. Vi kommer att leda om trafiken flera gånger intill cirkulationsplatsen allt eftersom arbetet flyttas, så jag uppmanar dig som trafikant att ta det lugnt och följa skyltar. 

Vi beräknar att arbetet med att byta ledningarna kommer att ta drygt en månad. Vår ambition är att vara klara andra veckan i april. Under den tiden leder vi trafiken via tillfälliga omledningsvägar kring cirkulationsplatsen, ett körfält i vardera körriktning. Framkomligheten kommer att vara begränsad. Var uppmärksam på att trafikmiljön från en dag till en annan kan ändras – observera trafikmärken och andra skyltar. Undvik rusningstid om du kan, ta extra restid i beräkning, kör försiktigt och visa hänsyn!

Kontakt

Björn Sjölund

Biträdande projektledare