Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Sprängarbeten på väg 562 mellan Fläsian och Fridhemsgatan

Vi utför mindre sprängarbeten mellan Fläsian och Fridhemsgatan under augusti - september. Arbetena innebär ett kortare stopp för trafikanter på väg 562, maximalt 6 minuter, och utförs för att skapa utrymme för ledningar.

- Under våren utförde vi sprängarbeten mellan Stockvik och Bredsand för att förbereda och anpassa vatten- och avsloppsledningsnätet. Efter ett uppehåll över sommaren har vi återupptagit sprängningarna, nu på sträckan mellan Fläsian och korsningen mot Fridhemsgatan, berättar biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- Det blir fortsatt mindre salvor och kortare stopp för alla trafikanter på väg 562, maximalt sex minuter, vid varje sprängtillfälle. Bor man i närheten kan man höra salvan och känna av mindre vibrationer. Signaler kommer att ljuda innan sprängning sker.

Alla sprängningar föregås av korta signaler i cirka tre minuter (_ _ _ _), därefter hörs smällen
och slutligen ljuder en lång signal ( ______ ) som markerar att sprängningen är avslutad. Vakter finns på plats för att se till att ingen vistas inom området under sprängningarna.

- Eftersom vi spränger i närheten av järnvägen behöver vi anpassa oss till tider när det inte går några tåg. Sprängningarna kommer därför att utföras under dagtid på olika tider. 

Vi ber om överseende med de tillfälliga störningarna.

Kontakt

Anne Mannela

Björn Sjölund

Telefon: +46 10-123 35 02