Logga in
Logga in

Väg 562, Njurunda - Sundsvall Ännu en stökig säsong på väg 562 innan det vänder

Vi har kommit halvvägs i byggtiden. Det blir stökigt även denna säsong för dig som bor, arbetar och rör dig längs sträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum. Sedan vänder det, nästa år ska vägen vara klar.

-Så snart det är tjälfritt i marken kommer vi att intensifiera arbetena med den nya lokala vägen för att bli klar så snabbt som möjligt. Alla som bor, arbetar och rör sig längs sträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum blir påverkade även denna säsong av byggtrafik, damm, byggbuller och kraftigt begränsad framkomlighet, berättar biträdande projektledare Björn Sjölund och fortsätter.

- Vi ber om ursäkt för de störningar som arbetet i ditt närområde innebär. Vi gör vad vi kan för att minimera störningarna och samtidigt bibehålla säkerheten för våra vägarbetare. Räkna med extra lång restid och kan du undvika rusningstid så gör det. Ta det lugnt förbi arbetsområdet, visa hänsyn och respektera hastighetsnedsättningar.

Arbeten längs hela sträckan

Vi kommer i princip att ha arbeten längs hela den 12 kilometer långa sträckan. Det finns kvar gammal asfalt längs delar av vägsträckan som ska fräsas och fraktas bort, vägbanan ska byggas upp och justeras så den blir jämn och plan innan den asfalteras med flera lager asfalt. Ny LED-belysning ska sättas upp längs delar av sträckan, de nya cirkulationsplatserna i Kvissleby och Bredsand ska göras klara, busshållplatserna förbättras och den nya gång- och cykelvägen byggas. Närmare stan, längs Landsvägsallén, bygger vi det nya industrispåret som vi beräknar ska vara klart för trafikering under oktober/november detta år.

- Man får räkna med stor påverkan i år men håll ut. Vi planerar för att vi under denna säsong hinner göra klart de arbeten som får störst påverkan för dig i närområdet. De återstående arbetena nästa år bedömer vi inte ska påverka dig lika mycket. Om allt går som planerat återstår det att lägga sista lagret asfalt både på vägen och den nya gång- och cykelbanan och gör lite finarbeten som att återställa mark, utföra planteringar och sådd. 

Trafikpåverkan

Det blir trångt då vi kommer att jobba i körfälten där vi samsas med dig som trafikant. Längs delar av sträckan kommer vi vid olika tillfällen att hänvisa till ett körfält med hjälp av trafiksignaler, lots eller flaggvakt. Var uppmärksam på att trafikmiljön från en dag till en annan kan ändras – observera trafikmärken och andra skyltar. Räkna med kö och längre restider om du passerar arbetsområdet.

Arbetspendlar du via väg 562, Landsvägsallén? Trafiken kan tidvis, under kortare perioder, komma att ledas med hjälp av trafiksignaler förbi nya järnvägsporten vid Cementa.

–  Vi håller på att täcka och fylla igen mot järnvägsporten och det nya industrispåret. Vissa arbetsmoment kan innebära att vi kommer ut i vägbanan och då behöver vi tillfälligt begränsa trafiken till ett körfält på en kortare sträcka. Arbetet beräknar vi pågår till juli då vi planerar att öppna vägen över järnvägsporten, i den sträckning som blir den nya lokala vägen.

Mellan juni och november leder vi trafiken via Kolvägen för att kunna bygga klart det nya industrispåret, riva det gamla spåret och bygga klart väg 562. 

Under byggtiden kan arbetena påverka busstrafiken, se förändringar på dintur.se

Ta längre restid i beräkning, om du har möjlighet undvik rusningstid eller samåk för att underlätta framkomligheten. 

Väg 562 - en ny lokal väg

Vi bygger om gamla E4 för att anpassa vägens standard så att den kan fungera som en länk i det lokala vägnätet med bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. Den nya lokala vägen planerar vi är klar hösten 2024, då får fler möjlighet att cykelpendla. Barnen får en trafiksäkrare gång- och cykelväg till skolan, kompisarna, träningen och till busshållplatsen. Orterna längs sträckan knyts ihop och blir mer tillgängliga med den nya gång- och cykelvägen.

När vägen är klar kommer delen mellan Stockvik och Sundsvalls resecentrum att övergå i kommunalt ägarskap. Medan delen mellan Njurundabommen och Stockvik förblir statlig.

Angränsande arbeten - underhållsarbeten på E4

Vi asfalterar och underhåller kontinuerligt vägarna i vårt län. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

I sommar, maj - augusti, planerar vi att asfaltera delar av E4 mellan Myre och trafikplats Skönsmon, det vill säga fram till Sundsvallsbrons södra landfäste. Ambitionen är att genomföra asfalteringsarbetena under kvälls-/nattetid när det är färre trafikanter på vägen.  

 

Utöver asfaltering underhåller vi även våra broar. Under våren ser vi över behovet av underhåll för broarna längs sträckan. Vi uppdaterar här på webbsidan när vi vet vilka åtgärder som blir aktuella och vilken påverkan det får för dig som trafikant.

 

Kontakt

Björn Sjölund

Biträdande projektledare

Anne Mannela

Projektledare

Kristofer Engstrand

Projektledare Underhåll E4 Sundsvall

Telefon: +46 10-123 80 47