Logga in
Logga in

Väg 622, Ljustavägen, gång- och cykelväg Nu börjar vi bygga ny gång- och cykelväg på Ljustavägen

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg längs Ljustavägen, mellan Johannedal och östra Birsta. Vi ska också bygga en ny cirkulationsplats. Du som rör dig i området kan påverkas på olika sätt under byggtiden.

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter till och från Birsta, Johannedal och Alnö. Den nya cirkulationsplatsen syftar till att göra det lättare att ta sig till och från östra Birstas handelsområde.

Gång- och cykelvägen kommer att vara separerad från Ljustavägen och hela sträckan ska få ny belysning. I samband med bygget ska vi även byta ut rörbroar och bygga om anslutningen till Fillanvägen.

Tidplan

Vår entreprenör Skanska kommer att börja arbeta i området under slutet av november 2022. Arbetena ska vara färdiga senast hösten 2024. Med ett undantag kommer Ljustavägen att vara framkomlig under hela byggtiden. Under en kortare period kommer vi att stänga av Ljustavägen i höjd med Söndagsvägen. Anledningen är ett rörbrosbyte som innebär att vi måste gräva av hela körbanan. Under avstängningen, som kommer att ske i vinter, kommer vi att leda om trafiken på kommunala vägar i närområdet. Vi detaljplanerar just nu arbetena och vet inte exakt när avstängningen kommer att ske.

Fortsatt information

Vi kommer att sätta upp skyltar i området i god tid inför rörbrosbytet. Vi kommer fortsättningsvis att i huvudsak informera om bygget här på vår webbplats.

Om du inte kan tillgodogöra dig digital information är du välkommen att höra av dig till vår kommunikatör. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vi ber om överseende med de störningar vi orsakar i samband med bygget.

Kontakt

Jörgen Stjärne

Projektledare

Telefon: +46 10-123 19 05

Sandra Högman

Kommunikatör

Telefon: +46 10-123 07 57