Logga in
Logga in

Väg 684, Söråker centrumåtgärder Tyck till om våra förlag att förbättra trafiksäkerheten i centrala Söråker

Vi har tagit fram ett förslag, en samrådshandling, där ny gång- och cykelbana, cirkulationsplats och säkrare gångpassager över Centrumvägen ingår. Kom och tyck till om förslaget 21/9 klockan 18 på Folketshus i Söråker.

- Vi planerar att göra åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister längs Centrumvägen genom centrala Söråker. Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan och bjuder nu in till möte på Folketshus onsdag den 21 september klockan 18.00, hoppas vi ses, hälsar projektledare Jörgen Stjärne och fortsätter.

- Du kan ta del av samrådshandlingen här på projektets webbsida där du också kan lämna synpunkter och information digitalt under samrådsperioden mellan 22 september och 26 oktober. Du kan även ta del av den utskrivna samrådshandlingen på biblioteket i Söråker och på kommunhuset i Timrå. 

Samrådet annonserar vi i Sundsvalls tidning på lördag 17/9 och i Mera Timrå 23/9, på projektets webbsida och brev skickas till särskilt berörda.

I vägplanen för sträckan föreslår vi åtgärder som ska höja trafiksäkerheten längs Centrumvägen mellan korsningen Centrumvägen/Söråkersgatan och busshållplatsen Centrumvägen 80, cirka 1,4 km. 

Viktigt med samråd
Samråden gör att vi kan inhämta information från berörda om förutsättningarna genom centrala Söråker. För att inhämta information är vi också ute på plats för att inventera träd och invasiva arter, göra inmätningar av sträckan och närliggande objekt och utför geotekniska undersökningar.

- Processen med att ta fram en vägplan är omfattande och vi beräknar att planen är klar 2024. Under denna period kommer vi att ha dialog med berörda fastighetsägare, allmänhet, berörda organisationer och myndigheter som alla är en viktig del i framtagandet av vägplanen.

- Det är betydelsefullt för oss att få in synpunkter och det är så mycket lättare för oss att bearbeta era synpunkter tidigt i vägplanen. Så passa på att tycka till om förslaget, uppmanar Jörgen.

Kontakt

Jörgen Stjärne

Projektledare

Telefon: +46 10-123 19 05

Idha Wänglund

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 73 30