Logga in
Logga in

Väg 86, Silje-Kovland & förbi Kovland En intensiv vår och byggsommar väntar i Kovland

Arbetet med väg 86 förbi Kovland går in på sista året. Den här veckan påbörjar vi en mycket intensiv vår- och byggsommar med störningar som kommer att påverka alla som rör sig i området med bil, på cykel och till fots.

Under sommarhalvåret intensifieras arbetet runt Kovland och framkomlighet kommer därför att påverkas av trafikljus, avsmalningar, tillfälliga omledningar etc under mer eller mindre hela perioden.

Väg 86
Fortsatta arbeten på väg 86. Korsningen väg 86/väg 320 ska få kanaliserade körfält och behöver därför breddas.

Väg 320
Fortsatta arbeten på den stora busshållplatsen intill väg 320 samt refuger och gång- och cykelbana längs med vägen. Vi bygger plattformar för av- och påstigning, gör plattläggning och planteringar samt monterar belysning och väderskydd vid busshållplatsen. Målsättningen är att hållplatsen ska vara klar till skolstarten.

Väg 629 (Ånäsvägen)
Fortsatta arbeten på väg 629. Busshållplatserna strax söder om vägen kommer att iordningsställas, men det är lite oklart när under sommaren arbetet sker. Målsättningen är att de permanenta hållplatserna ska vara klara till skolstarten.

Gamla bron
Vi river den gamla bron under maj/ juni.

Gång- och cykelvägen mellan Ånäsvägen-Viljansvägen
Fortsatta arbeten med gång- och cykelvägen mellan Ånäsvägen och Viljansvägen som kommer att iordningställas. GC-vägen kommer till största delen att gå längs med den gamla vägens sträckning och smalnas av.

Vi tackar alla närboende och de som rör sig i området för tålamod och visad hänsyn och påminner om att arbetet med att göra väg 86 förbi Kovland bättre och mer trafiksäker snart är i mål. Om möjligt: Välj andra färdsätt och undvik rusningstrafik. Respektera hastighetsbegränsningarna och var uppmärksam på att trafikmiljön från en dag till en annan kan ändras – observera trafikmärken och andra skyltar i området.