Logga in
Logga in

Väg 86, Silje-Kovland & förbi Kovland Förberedande arbeten i området kring Silje-Kovland

Med start den här veckan och två månader fram kommer vi att vistas i området kring Silje-Kovland och arbeta med förberedelser inför ombyggnaden av väg 86.

Personal från Trafikverket, samt vår konsult WSP, kommer att vistas i området för att utföra fältundersökningar och inmätningar inför ombyggnaden av väg 86 mellan Silje och Kovland. Personalen har tydliga arbetskläder.

Trafikverket bygger om den befintliga väg 86 mellan Silje och Kovland till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelväg. Projektet innebär en tryggare och säkrare boendemiljö samt en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, både för fordon, gångtrafikanter och cyklister.

De förberedande arbetena i området pågår under perioden 2023-05-08 - 2023-07-09.