Logga in
Logga in

Geotekniska undersökningar 6 maj - 14 juni

Med start måndag den 6 maj och drygt en månad fram kommer vi att utföra kompletterande geotekniska undersökningar i området kring Silje-Kovland.

Personal från Trafikverkets konsult WSP, kommer att vistas i området för att utföra kompletterande geotekniska undersökningar inför ombyggnaden av väg 86 mellan Silje och Kovland. Undersökningarna innefattar bland annat borrning. 

Arbetet pågår under perioden 2024-05-06 - 2024-06-14.

Trafikverket planerar att bygga om befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelväg samt göra justeringar i plan- och profilgeometrin, vilket betyder att vi bygger bort trafikfarliga krön och snäva kurvor. Vi kommer också att se över siktförhållandena, exempelvis vid korsningar och busshållplatserna längs sträckan.

Projektet innebär en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, både för fordon, gångtrafikanter och cyklister, samt en tryggare och säkrare boendemiljö.