Logga in
Logga in

Kraftiga trafikstörningar på väg 86 i sommar

Vi bygger om väg 86 förbi Kovland för att göra den bättre och mer trafiksäker. Under sommaren intensifierar vi arbetet. Det kommer att påverka dig som rör dig i området med bil, på cykel och till fots.

Störningarna kommer att pågå med varierande omfattning under resterande delen av
året.

Tidplan

Med start måndag den 27 juni påbörjar vi de trafikstörande arbetena på allvar. Du kommer
alltid att ta dig fram, men räkna med köer. Under längre perioder reglerar vi trafiken med trafikljus. Tänk på att din resa kan ta längre tid än vanligt.

Om möjligt: Välj andra färdsätt och undvik rusningstrafik. Var försiktig och visa hänsyn! Respektera hastighetsbegränsningarna och var uppmärksam på att trafikmiljön från en dag till en annan kan ändras – observera trafikmärken och andra skyltar.