Logga in
Logga in

Trafikpåverkan vid trumbyte på väg 786 i Prästmon, Sollefteå

Vi ska lägga klimatanpassade trummor under vägen och järnvägen i höjd med Kärvsta. Den 18/9 planerar vi att stänga väg 786 för genomfart vid arbetsområdet. Trafiken hänvisas till riksväg 90, räkna med längre restid.

- Vi byter ut ett flertal uttjänta trummor längs järnvägen mellan Västeraspby och Långsele till nya klimatanpassade trummor som hanterar större vattenmängder. I Kärvsta lägger vi ny trumma både under järnvägen och väg 786. Det gör vi för att säkerställa vägens och järnvägens stabilitet, berättar Trafikverkets projektledare Emma Fahlman.

Arbetet med trumbytet innebär att vi tillfälligt behöver stänga väg 786 i höjd med Kärvsta, för genomfart vid arbetsområdet. Vägen kommer att grävas av för göra plats att lägga trumman under vägen. Alla trafikanter berörs, även gående, cyklister och mopedister.

- Vi beräknar att arbetet tar cirka tre veckor, från måndag den 18 september till början av oktober. Under tiden hänvisar vi till riksväg 90. Omledningen kan medföra cirka 5-20 minuter extra restid beroende på resmål. Om du brukar trafikera denna väg uppmanar jag dig att räkna med längre restid.

Vi öppnar vägen så snart vi kan och ber om överseende med de störningar som arbetet medför för dig.

Karta som pekar ut platsen för trumbytet.

Omledning mot Sollefteå

Kontakt

Emma Fahlman

Telefon: +46 10-124 26 55