Logga in
Logga in

Västeraspby - Långsele, spår- och kontaktledningsbyte Chansa aldrig!

Nu återfår banan sin hastighet på 80 kilometer i timmen mellan Västeraspby och Långsele. Att vistas i spårområdet är förbjudet, livsfarligt och orsakar förseningar. Passera järnvägen där du får, säkert och lagligt.

- Under flera år har tågen kört 40 kilometer i timmen på den här sträckan av Ådalsbanan och många har vant sig vid att gena över spåren. Jag vill understryka att det kan vara förenat med livsfara. Tågen börjar köra 80 kilometer per timme från måndag den 4 december. Passera alltid spåret på godkända platser, uppmanar projektledare Per Lindmark och fortsätter.

- Tågen är både tystare och snabbare. Den här tiden dämpar även snön ljudet från tåget och en lokförare hinner inte nödbromsa då bromssträckan för ett tungt godståg är väldigt lång. Ingen lokförare ska behöva uppleva att köra på en annan människa. För lokförarnas och din trygghet och säkerhet, passera alltid spåret på godkända övergångar. 

Järnvägen är säker, och Trafikverket jobbar för att göra järnvägen ännu säkrare. Vår ledstjärna är nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, vare sig längs vägar eller järnvägar.

Det 46 kilometer långa spåret mellan Västeraspby och Långsele har länge varit i dåligt skick. Nu har banan fått en rejäl upprustning vilket skapar en mer robust och inte lika störningskänslig järnvägsanläggning.

- Förra året lade vi 92000 meter ny räl och bytte ut gamla träslipers mot 77000 betongsliprar. I år har vi börjat byta ut den gamla kontaktledningen från 40-talet. Det handlar om cirka 46 000 meter ny kontaktledningslina och cirka 980 nya kontaktledningsfundament. Ett arbete som vi ska slutföra under nästa år. Den omfattande upprustningen gör att vi nu kan återställa hastigheten till 80 kilometer i timmen, berättar Per.

- Tyvärr har åren med få tåg och i en lägre hastighet skapat en vana att gena över spåret. Det är både oroande och skrämmande när vi hör barn som bär cyklar över spåret och vuxna som genar med barnvagnar. 

- För att säkerställa att vi undviker olyckor längs spåret har vi satt stängsel längs de delar av järnvägen där vi uppmärksammat att många genat. Bland annat genom centrala Sollefteå. Vi har även sett över säkerheten och tagit bort flera plankorsningar med dålig sikt. Vi gör nu en informationsinsats för att upplysa om att tågen kör i en högre hastighet och att det både är farligt och förbjudet att vistas på spåret. 

Olyckor händer när obehöriga rör sig på eller korsar spåren. I dag omkommer runt 90 personer årligen på järnvägen och vi arbetar för att minska det antalet. Stängsling är en betydande del i vårt arbete för att minska antalet olyckor på järnvägen. Men det går inte att göra överallt så vi behöver din hjälp.

- Ta inga onödiga risker genom att vistas på eller nära spåret. Små misstag och ogenomtänkta beslut kan få stora konsekvenser. Var rädd om dig. Det är inte värt att chansa för att ta genaste vägen över spåret.

Att gena över järnvägsspår är farligt, olagligt och påverkar många människor. Tillsammans med järnvägsbranschen vill Trafikverket att fler ska bli medvetna om riskerna, och att genande förutom att vara livsfarligt även skapar förseningar och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Moderna tåg är både tysta och snabba, men bromssträckan är lång och det finns ingen möjlighet att väja. Så var rädd om dig och andra, och ta alltid den säkra vägen över spåren.

Viktig länk för transporter

Med upprustningen har vi skapat förutsättningar för att fler tåg ska kunna trafikera sträckan och få förkortade transporttider. Järnvägssträckan är viktig för att transportera gods till och från övre Norrland men även för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och banorna längs kusten. 

Kontakt

Per Lindmark

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 01