Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Nu börjar vi bygga motorvägen

Nu börjar vi bygga om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg. När arbetet är klart ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på den högtrafikerade sträckan.

Trafikpåverkan

Under våren och sommaren kommer det främst att pågå förberedande arbeten i anslutning till E18. I slutet av augusti kommer arbetet att börja påverka trafiken, med ett körfält öppet i varje riktning där arbete pågår. Hastighetsgränsen sänks förbi vägarbetena.

Information om vägbygget och trafikpåverkan uppdateras kontinuerligt på trafikverket.se/e18koping-vastjadra.

Fakta om vägbygget

Längd: 25 km byggs om till motorväg med 2+2 filer

Byggtid: 2022-2025

Trafikmängd: 18-20 000 fordon per dygn, varav 14-17 procent lastbilar

Bulleråtgärder: Vi bygger mer än 5km vall och skärmar för att skydda närboende mot buller från E18.

Minskad sårbarhet

Vägen är inte byggd för att hantera den mängd trafik som passerar dagligen, vilket har lett till begränsad framkomlighet och många så kallade upphinnandeolyckor. Omledningsvägar genom de närliggande tätorterna har även lett till stor belastning på den lokala trafiken.

Efter ombyggnaden ökar framkomligheten, vilket minskar sårbarheten och omledningar genom de närliggande tätorterna kommer att höra till undantagen. Den ombyggda vägen ger därmed stor nytta lokalt, utöver att framkomligheten ökar både regionalt och nationellt.