Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Tack för ett bra öppet hus!

Den 14 juni sågs vi i Hallstahammar, och den 15 juni i Köping. Tack till alla som kom dit!

I samband med att vi börjar bygga om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg hade vi i juni 2022 öppet hus i Hallstahammar och Köping. Informationsträffen var välbesökt av er som bor i närheten, och vi vill tacka alla som kom dit.

Vi fick bland annat en del frågor om gång- och cykelvägen mellan Lyckhem och Hallstahammar, buller och bullerskyddsåtgärder, markfrågor och trafikpåverkan. Information om detta kommer att publiceras på projektets hemsida.