Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Byggarbetena på E18 påverkar trafiken

Nu börjar våra byggarbeten påverka trafiken på E18 mellan Köping och Västjädra, där vi bygger om den mötesfria vägen till motorväg.

Vi börjar bygga på de här sträckorna

Under vecka 32 påbörjar vi de trafikstörande arbetena på sträckorna Morgendal-Sörstafors och Eriksberg-Västjädra.

På sträckorna Köping-Morgendal och Sörstafors-Eriksberg kommer vi att påbörja byggarbeten först 2023.

Så påverkar vi trafiken

De första veckorna kommer vi att leda om trafiken nattetid för att kunna montera barriärer och räcken. Även när vi behöver leda om trafiken framöver kommer vi att göra det nattetid, så långt det är möjligt.

Trafiken på E18 kommer att kunna passera under hela byggtiden, även om framkomligheten kommer att vara begränsad där arbete pågår.

Hastigheten sänks där byggarbeten pågår.

Sprängningar

Vi påbörjar sprängningsarbeten under vecka 33. Sprängningar kan ske vardagar (måndag-torsdag) mellan klockan 10:00-14:00. Under tiden som vi spränger stoppas trafiken i ungefär 15 minuter.

Väg 621 stängs av

Där väg 621 går under E18 stängs passagen av från och med vecka 32.

Svedvi rastplats stängd

Svedvi rastplats stängdes i maj 2022, och kommer inte att ersättas.

Bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet

Sträckan mellan Köping och Västjädra är den enda delen av E18 mellan Örebro och Stockholm som fram tills nu inte har varit motorväg. Den 2+1-väg som varit hittills har gjort framkomligheten här lägre än på resten av E18. Framkomligheten påverkas även av olyckor, avstängningar och underhåll som leder till att trafik från E18 behöver ledas om via kommunala vägar. Denna omledningstrafik orsakar i sin tur störningar och problem med trafiksäkerheten på de kommunala vägarna. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten bygger vi nu om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg.

Håll dig uppdaterad om vägbygget

Vi uppdaterar projektets hemsida löpande med information om hur vägbygget påverkar dig som trafikant och närboende.