Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Vägplanen för faunapassagen har vunnit lagakraft

Vi vill att djuren som lever i naturen ska kunna ta sig över E18 på ett säkert sätt för både dem själva och oss människor. Därför börjar vi vid årsskiftet att bygga en faunabro över E18 mellan Morgendal och Sörstafors.

Vi börjar bygga vid årsskiftet

Nu har vägplanen för faunapassagen över E18 vunnit lagakraft. Det innebär att vi har rätt att genomföra det som har beslutats i vägplanen. Vi kan alltså börja bygga faunabron över E18 vid årsskiftet.

Här bygger vi faunapassagen

Faunapassagen kommer att ligga mellan trafikplatserna Morgendal och Sörstafors, ungefär vid gränsen mellan Köpings kommun och Hallstahammars kommun.

Här kommer vi att bygga en faunapassage över E18.

Vad är faunapassage och ekodukt?

En faunapassage är en förbindelse utformad för att utvalda djurarter ska kunna korsa en trafikled. Det finns olika sorters faunapassager. En ekodukt är en bredare typ av faunapassage, utformad som en bro och anpassad för många sorters djur. Det vi bygger över E18 är en något mindre faunabro som liknar en ekodukt.

Därför bygger vi faunapassagen

Vägar och järnvägar utgör i olika grad barriärer som kan bryta förbindelserna mellan de områden som djuren rör sig mellan. Vi vill göra det lättare för djur att följa sina naturliga rörelsemönster, och bygger den här faunapassagen för att minska barriäreffekten av E18. Den minskar risken för viltolyckor och ökar trafiksäkerheten på E18 mellan Köping och Västjädra, samtidigt som den binder samman grönområden.