Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Gång- och cykeltunnel under E18 är avstängd

Gång- och cykelpassagen under E18 mellan Lyckhem och Hallstahammar är nu permanent avstängd. Vi arbetar med markförstärkande åtgärder vid platsen, därför går det inte längre att passera här.

Vi bygger om E18 till motorväg för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Platsen där gång- och cykelpassagen ligger mellan Lyckhem och Hallstahammar är nu ett arbetsområde där vi utför markförstärkande åtgärder med kalk- och cementpelare. Därför stänger vi av gång- och cykelpassagen permanent.

Väg 252

Gång- och cykeltrafikanter som ska passera E18 kan inte längre använda gång- och cykelpassagen mellan Lyckhem och Hallstahammar. För att passera E18 kan man istället gå eller cykla via väg 252.

Vi ska bygga en gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Lyckhem och Hallstahammar. Just nu arbetar vi med planering och projektering, alltså utredning och förberedelser inför att vi ska bygga gång- och cykelvägen.