Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Motorvägsbygget påverkar trafikplatser

Ibland kan vårt arbete med att bygga om E18 påverka trafiken vid vägens av- och påfarter. Just nu märks det speciellt vid trafikplatserna Eriksberg och Morgendal.

Trafikplats Eriksberg

Vid Eriksberg är vägen öppen för trafik, men våra arbeten har en viss påverkan på avfartsrampen i västergående riktning. Byggtrafiken använder rampen för att köra in och ut från det närliggande arbetsområdet, därför kan du behöva sakta ner och köra försiktigt här.

Trafikplats Morgendal

Vid Morgendal är hastigheten sänkt vid påfartsrampen i västergående riktning, och det står en däckbuffert samt vägarbetsskyltar vid påfartsrampen och uppe vid trafikplatsen. Vägen är öppen för trafik men du behöver alltså sakta ner och köra försiktigt.