Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra E18 avstängd nattetid 13–15 februari

Vi stänger av E18 mellan trafikplatserna Strö och Sörstafors under nätterna mellan 13 och 15 februari. Mellan klockan 20:00-05:00 båda nätterna kommer vägen att vara helt avstängd i riktning mot Västerås och Stockholm.

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två filer i vardera riktning för att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen. Motorvägsbygget kommer att bli klart hösten 2025.

Nu behöver vi gräva på svårtillgängliga ställen mellan trafikplats Strö och Sörstafors. Därför kommer vi att stänga av E18 i östergående riktning under två nätter.

E18 avstängd nattetid

Vi stänger av E18 mellan trafikplatserna Strö och Sörstafors under två nätter mellan måndag 13 februari och onsdag 15 februari. Mellan klockan 20:00-05:00 båda nätterna kommer vägen att vara helt avstängd i östergående riktning mot Västerås och Stockholm. 

Alternativa vägar för dig som åker här

Du som vill åka förbi här under nätterna mellan måndag 13 februari och onsdag 15 februari kan istället åka via trafikplats Strö – Ringvägen genom Köping – väg 558 – Kolbäck – väg 252 – trafikplats Sörstafors.

Kontakt

E18 Köping-Västjädra