Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra E18 avstängd österut nattetid 20-21 februari

Vi stänger av E18 i östergående riktning mellan trafikplatserna Strö och Sörstafors under natten mellan 20 och 21 februari. Mellan klockan 20:00-05:00 kommer vägen alltså att vara avstängd i riktning mot Västerås.

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två filer i vardera riktning för att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen. Motorvägsbygget kommer att bli klart hösten 2025.

Nu behöver vi gräva på svårtillgängliga ställen mellan trafikplats Strö och Sörstafors. Därför kommer vi att stänga av E18 i östergående riktning under natten mellan 20 och 21 februari.

E18 avstängd nattetid

Vi stänger av E18 mellan trafikplatserna Strö och Sörstafors under natten mellan måndag 20 februari och tisdag 21 februari. Mellan klockan 20:00-05:00 kommer vägen att vara avstängd i östergående riktning mot Västerås och Stockholm. 

Alternativa vägar för dig som åker här

Du som vill åka förbi här under natten mellan måndag 20 februari och tisdag 21 februari kan istället åka via trafikplats Strö – Ringvägen genom Köping – väg 558 – Kolbäck – väg 252 – trafikplats Sörstafors.

Kontakt

E18 Köping-Västjädra