Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Nu bygger vi en faunapassage över E18

Vi bygger en faunabro över E18 mellan Morgendal och Sörstafors, eftersom vi vill att djuren som lever i naturen ska kunna ta sig över motorvägen på ett sätt som är säkert för både dem själva och oss människor.

Arbetet har börjat

Vi har börjat bygget av faunapassagen med schaktning och grundläggning. Det innebär bland annat att vi har gjutit skyddsbetong där brons norra landfäste kommer att vara. Mellan den befintliga vägen och den utjämnade marken där vi bygger den nya delen av E18 har vi grävt en grop där faunapassagens mittstöd kommer att vara. Nästa steg är form och armering av bron.

Vi bygger bron i två delar. Just nu bygger vi den norra delen över det som så småningom ska bli den nya delen av E18. Om drygt ett år ska vi leda över biltrafiken till den nya delen av E18 och börja bygga om den befintliga vägen. Då kommer vi också att bygga den södra delen av faunapassagen.

Här bygger vi faunapassagen

Vi bygger faunapassagen mellan trafikplatserna Morgendal och Sörstafors, ungefär vid gränsen mellan Köpings kommun och Hallstahammars kommun.

Ungefär här bygger vi en faunapassage över E18.

Vad är faunapassage och ekodukt?

En faunapassage är en förbindelse utformad för att utvalda djurarter ska kunna korsa en trafikled. Det finns olika sorters faunapassager. En ekodukt är en bredare typ av faunapassage, utformad som en bro och anpassad för många sorters djur. Det vi bygger över E18 är en något mindre faunabro som liknar en ekodukt.

Därför bygger vi faunapassagen

Vägar och järnvägar utgör i olika grad barriärer som kan bryta förbindelserna mellan de områden som djuren rör sig mellan. Vi vill göra det lättare för djur att följa sina naturliga rörelsemönster, och bygger den här faunapassagen för att minska barriäreffekten av E18. Den minskar risken för viltolyckor och ökar trafiksäkerheten på E18 mellan Köping och Västjädra, samtidigt som den binder samman grönområden.