Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Säkrare gång- och cykelvägar längs E18

I samband med att vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra passar vi även på att bygga säkrare passager för gång- och cykeltrafikanter.

Lyckhem-Hallstahammar

Vid trafikplats Sörstafors mellan Lyckhem och Bergslagsvägen kommer vi att knyta ihop den sista biten av gång- och cykelväg mellan Strömsholm och Hallstahammar.

Genom att vi bygger en separat bro vid sidan av väg 252 och en gång- och cykelport under motorvägens norra avfartsramp får oskyddade trafikanter en säkrare passage förbi E18.

Eriksberg-Brånstaleden

Mellan Hallstahammar och Eriksberg finns det idag en befintlig gång- och cykelväg. Korsningen över påfartsrampen till E18 är idag en oskyddad plankorsning.

När vi bygger om motorvägens påfartsramp kommer vi att bygga en gång- och cykelport under rampen. Det blir en planskild korsning som separerar gång- och cykeltrafikanter från biltrafik som är på väg ut på E18.

Övrig information

Kontakt

E18 Köping-Västjädra