Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra En del av ett hållbart transportsystem

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra för bättre framkomlighet, säkerhet och regional utveckling. Vi har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt och tar hänsyn till klimat, miljö och hälsa.

Klimatkrav på våra leverantörer

Vid skötsel av vägar och järnvägar, när vi bygger om och bygger nytt, ställer vi klimatkrav på våra leverantörer. Det innebär att de får i uppdrag att minska utsläppen i själva arbetet men också när de väljer material som betong, asfalt och stål.

Vi anpassar vägen efter trafikmängden

Det åker dagligen över 18 000 fordon mellan Köping och Västjädra. Den nya vägtypen är anpassad efter den höga trafikmängden och minskar risken för olyckor och att man behöver leda om trafiken. Det leder till färre stopp och mindre tomgångskörning, alltså mindre utsläpp.

Enklare att energieffektivisera

På den 2+1-väg som har varit hittills ser vi hur många ökar hastigheten markant för att hinna köra om övriga trafikanter innan det blir enfiligt. Med två filer i vardera riktning blir det enklare att energieffektivisera genom att hålla hastighetsgränserna och därmed sänka utsläppen från trafiken.

Ombyggnaden av E18 behövs

Vi ser också en ökad användning av biodrivmedel och elektrifiering av bilar, vilket visar på att ombyggnaden av E18 behövs oavsett vilket drivmedel trafikanterna väljer att använda.

I samband med att vi bygger om motorvägen bygger vi även en cykelväg, säkrare gång- och cykelpassager och en faunabro.

Övrig information