Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Motorvägsbygget går framåt

Vi bygger om E18 i etapper mellan trafikplatserna Strö (Köping), Morgendal, Sörstafors, Eriksberg och Västjädra. Nu har vi arbetat i ungefär ett år och du som åker här kan tydligt se hur den nya väghalvan växer fram.

Det här har vi gjort hittills

Motorvägen kommer att bli klar i sin helhet i slutet av 2025, och hittills har vi bland annat gjort detta:

  • 4 st broar av 23 st är klara.
  • 80% av terrasseringen är färdigställd. Vägterassen utgör grunden för den nya vägen.
  • 55% av förstärkningslagret är utlagt. Det ska tillsammans med övriga lager under asfalten fördela trafiklasten till undergrunden.
  • 10% av bärlagret är utlagt. Bärlagret bidrar till bärighet och tillsammans med övriga lager under asfalten fördelar bärlagret trafiklasten till underliggande lager (förstärkningslager och undergrund).
  • Vi har sprängt 100 000 ton berg.

Just nu fokuserar vi på att bygga den nya delen av vägen mellan Morgendal och Sörstafors, och mellan Eriksberg och Västjädra. När den nya väghalvan är klar i slutet av 2023 kommer trafiken att flyttas över dit för att vi ska kunna renovera, förstärka och smalna av den befintliga delen av vägen och anpassa den till motorvägsstandard. Vi ska även byta ut underliggande broar och bygga om fyra trafikplatser för att anpassa dem till den nya motorvägen.​

Varför tar det sån tid?

Det händer att vi får in synpunkter på hur lång tid det tar att bygga om E18 mellan Köping och Västjädra. Vi började bygga sommaren 2022 och räknar med att motorvägen blir klar i slutet av 2025.

Det är många timmar av planering och projekteringsarbeten som ligger bakom själva byggproduktionen. Vatten- och avloppsledningar, elledningar och fiber i jord måste flyttas och samordnas med de som äger ledningarna. Dagvattenledningar och trummor behöver bytas ut. Vissa moment är mer tidskrävande än andra, till exempel liggtider för överlaster för att kontrollera den nya vägbankens stabilitet och markstabiliserande åtgärder med kalkcementpelare som ska härda. Utöver det är det en stor utmaning att lösa logistiken i projektet som kräver en gedigen planering av maskiner och resurser. Jordmassor och bergkross ska flyttas successivt mellan de olika vägetapperna. Arbetsmaskinerna och de olika resurserna behöver spridas ut så att alla inte är på samma plats samtidigt.

Tack för visad hänsyn

Det är även en utmaning att kunna genomföra projektet med minimal påverkan på trafiken. Därför vill vi tacka alla trafikanter för visad hänsyn, och uppmana er att fortsätta ta det försiktigt i trafiken. När den nya motorvägen är färdig 2025 blir det både smidigare och säkrare för dig som åker här.

Övrig information