Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Passagen under E18 mellan Svedvi och Berga är öppen igen

Nu kan du passera under E18 på väg 621 mellan Svedvi och Berga igen. Vi stängde av passagen för att bygga en ny bro till den nya delen av motorvägen. Nu är vi klara med brobygget och passagen är öppen igen.

Den nya bron är klar

Vi har byggt en ny bro över väg 621 för den nya delen av motorvägen, norr om den befintliga bron där E18 går.

För att kunna utföra arbetena på ett säkert sätt stängde vi av väg 621 vid passagen under E18. Från och med vecka 18 är vägen öppen igen, och bygget av den nya bron på norra sidan av E18 är klart.

Kommer att stängas av igen

När den nya delen av E18 är klar i slutet av 2023 kommer trafiken att flyttas över dit för att vi ska kunna renovera, förstärka och smalna av den befintliga delen av vägen och anpassa den till motorvägsstandard. Då kommer vi att behöva stänga av väg 621 mellan Svedvi och Berga igen, för att ersätta den gamla bron där den befintliga delen av E18 går över.

Övrig information