Logga in
Logga in

E18 avstängd natten mellan 14-15 juni

Vår underhållsverksamhet ska laga vägräcken längs E18, och då passar vi samtidigt på att montera stödben vid bron över Kolbäcksån med hjälp av en mobilkran som tar upp båda körfälten.

Vi stänger av delar av vägen från klockan 20:00 på onsdag den 14 juni och öppnar den för trafik igen senast torsdag den 15 juni klockan 05:00.

Omledningsväg i riktning mot Köping

Vägen är avstängd i västergående riktning mellan trafikplatserna Västjädra och Strö (Köping). Trafiken leds om via riksväg 56 - väg 558 - ringvägen i Köping.

Omledningsväg i riktning mot Västerås

Vägen är avstängd i östergående riktning mellan trafikplatserna Sörstafors och Västjädra. Trafiken leds om via väg 252 - väg 558 - riksväg 56.

Vi lagar räcken och monterar stödben

Vi behöver laga vägräcken längs E18 och passar samtidigt på att montera stödben vid den blivande bron över Kolbäcksån. Vi använder oss av en mobilkran som kommer att stå placerad på den befintliga bron över Kolbäcksån och tar båda körfälten i anspråk. Därför behöver vi stänga av vägen under några timmar.