Logga in
Logga in

Film från när vi lyfte på plats broarna vid Åskebrovägen

Se filmen från den 2-5 juni när vi lyfte på plats två stora betongbroar vid Åskebrovägen. Broarna hade gjutits vid sidan av vägen och väger ungefär 400 ton styck.

Timelapse-film från när vi lyfte på plats två stora betongbroar vid Åskebrovägen.

Betongbroarna vid Åskebrovägen hade gjutits vid sidan av E18 och väger ungefär 400 ton styck. Vi behövde stänga av E18 under nästan tre dygn för att hinna riva den gamla bron, lyfta på plats de två nya broarna, och återställa den del av vägen som går över broarna. Genom att vi gjorde på det här sättet sparade vi mycket tid i projektet där vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två körfält i vardera riktning för att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen. När den nya motorvägen är klar 2025 blir det både smidigare och säkrare för dig som åker här.