Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra En sommarhälsning från projekt E18 Köping-Västjädra

Nu har ombyggnationen av E18 mellan Köping och Västjädra pågått i snart ett år. Det har varit ett intensivt byggår och vi vill tacka alla trafikanter och närboende för er förståelse och ert tålamod.

Vi håller tidplanen

Byggnation pågår längs hela sträckan men fokus ligger på att bygga klart den nya motorvägshalvan mellan trafikplats Morgendal och Sörstafors samt sträckan mellan trafikplats Eriksberg och Västjädra. I vintras påbörjade vi arbetet med länets första faunabro och under trafikavstängningen i början av juni flyttade vi två betongbroar på plats vid Åskebro.

Se vår spännande timelapse-film här

Nu tar större delen av projektet semester men några arbeten kommer att pågå under ledigheten, bland annat beläggningsarbeten.

Projektledarbyte i motorvägsfabriken

En kommande förändring i projektet är att projektledaren Lars Königsson kommer gå i pension. Efter att ha arbetat i projektet sen 2018, från vägplan till fullt byggskede, är det nu dags att lämna över till den nya projektledaren Per Ahlenius efter semestern. Här kommer en sista hälsning från Lars innan han lämnar projektet.

Glad sommar!

- Ombyggnaden av E18 Köping- Västjädra till motorväg är ett viktigt och efterlängtat projekt för Trafikverket och hela regionen. Att ha haft förmånen att starta upp projektet har varit både spännande och utmanande. Nu är vi äntligen på gång och det känns väldigt bra! Jag vill tacka alla trafikanter, boende, kommuner och myndigheter för det goda samarbetet. Det är den enskilt största framgångsfaktorn för ett lyckat projekt. Det finns många utmaningar kvar men dessa kommer vi att lösa tillsammans. Ha en skön sommar!