Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra E18 avstängd mellan Köping och Västjädra nattetid 23–25 augusti

Vi stänger av E18 i båda riktningarna mellan trafikplatserna Västjädra och Köping två nätter, natten mellan onsdag-torsdag samt torsdag-fredag. Mellan kl. 20-05 kommer denna sträckan av E18 alltså vara helt avstängd.

Det här ska vi göra un​der nattavstängningen

Vi vill bygga motorvägen i en miljö som är så säker som möjligt för både er trafikanter och oss som arbetar med vägbygget. Därför måste vi ibland stänga av när vi arbetar.

Vi ska bland annat lägga ner vajerräcke och flytta barriärer vid faunabron som vi håller på att bygga. Om det är möjligt kommer vi även att passa på att utföra en ledningsflytt samt fräsa bort asfalt på bron vid trafikplats Sörstafors inför reparationen av densamma .

Alternativa vägar 

Du som planerar åka förbi här under avstängningen kan istället åka via trafikplats Strö – väg 250 - Ringvägen i Köping – väg 558 – rv. 56 – tpl Västjädra, enligt karta nedan.

Vi bygger om E18 mellan Köping

och Västjädra till motorväg med två filer i vardera riktning för att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen. Motorvägsbygget kommer bli klart hösten 2025.

 

Övrig information