Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra E18 avstängd västerut mellan Sörstafors och Köping nattetid 9-10 augusti

Vi stänger av E18 i västergående riktning mellan trafikplatserna Sörstafors och Strö under natten mellan 9 och 10 augusti. Mellan klockan 20:00-05:00 kommer vägen alltså vara avstängd i riktning mot Köping.

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två filer i vardera riktning för att förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen. Motorvägsbygget kommer bli klart hösten 2025.

Nattavstängning mellan Sörstafors och Köping

Vi stänger av E18 i västergående riktning mellan trafikplatserna Sörstafors och Strö (Köping) under natten mellan onsdag 9 augusti och torsdag 10 augusti.

Mellan klockan 20:00-05:00 kommer vägen vara avstängd i västergående riktning mot Köping och Örebro.

Alternativa vägar för dig som åker här

Du som vill åka förbi här under natten mellan onsdag 9 augusti och torsdag 10 augusti kan istället åka via trafikplats Sörstafors – väg 252 – Kolbäck – väg 558 – Ringvägen genom Köping – trafikplats Strö.

Det här ska vi göra un​der natten

Vi vill bygga motorvägen i en miljö som är så säker som möjligt för både er trafikanter och oss som arbetar med vägbygget. Vi stänger av E18 i västergående riktning mellan Sörstafors och Köping under natten mellan 9 och 10 augusti för att ytterligare säkra upp arbetsområdet längs vägen.

Vi ska bland annat sätta upp ett skyddande räcke kring faunabron som vi håller på att bygga. Om det är möjligt kommer vi även att passa på att utföra en del underhållsåtgärder medan vägen är avstängd.

Övrig information