Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Trafikpåverkan på passage under E18, väg 609 Källstavägen

Vi har påbörjat förberedelserna inför produktionen av de betongbroar som kommer att lanseras under 2024.

Istället för att stänga av passagen helt bygger vi en förbifart förbi arbetsområdet. Vissa perioder kommer trafiken att regleras med trafikljus.

Närmare lanseringen av broarna kommer passagen under E18 att stängas av ett par månader. Vi återkommer med mer information om detta senare.