Logga in
Logga in

Båda körfälten på bron över E18 vid trafikplats Morgendal är nu öppna

Reparationen av bron över E18 vid trafikplats Morgendal som pågått sedan i maj är klar. Nu är båda körfälten öppna igen.

Ett körfält har tidigare varit avstängt och trafiken har reglerats med trafikljus.
Nu är bron öppen med fri brobredd igen.

Kommande avstängningar

Isolering- och beläggningsarbeten på bron kommer att genomföras i senare.
Det kan då krävas att bron stängs av ett par dagar, mer information om detta kommer senare.

Södra brohalvan repareras under 2024

Under 2024 kommer reparation av brons södra halva att genomföras. Trafiken kommer då att regleras med trafikljus. Mer information om detta kommer senare.