Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Faunabron över E18 halvvägs i mål

I våras började arbetet med faunabron som ska minska barriäreffekten av E18. Vi vill att djuren som lever i naturen ska kunna ta sig över motorvägen på ett sätt som är säkert och minskar risken för viltolyckor.

I förra veckan gjöt vi första delen av broöverbyggnaden och bygget av andra halvan av bron kommer att pågå under 2024. Brokonstruktionen är 23m bred och nästan 60 meter lång. 

Till hösten 2025 beräknas faunabron stå färdig och klar att användas av våra fyrbenta vänner.

Locka djuren att passera

För att få djuren att använda övergången kommer det anläggas till exempel jord och gräs ovanpå bron så att den inte skiljer sig så mycket från den omgivande naturen.

Här bygger vi faunabron

Vi bygger faunapassagen mellan trafikplatserna Morgendal och Sörstafors, ungefär vid gränsen mellan Köpings kommun och Hallstahammars kommun.

Länk till kartan som visar faunabrons läge

Fakta:

Vad är faunapassage och ekodukt?
En faunapassage är en förbindelse utformad för att utvalda djurarter ska kunna korsa en trafikled. Det finns olika sorters faunapassager. En ekodukt är en bredare typ av faunapassage, utformad som en bro och anpassad för många sorters djur. Det vi bygger över E18 är en något mindre faunabro som liknar en ekodukt.

Därför bygger vi faunapassagen
Vägar och järnvägar utgör i olika grad barriärer som kan bryta förbindelserna mellan de områden som djuren rör sig mellan. Vi vill göra det lättare för djur att följa sina naturliga rörelsemönster, och bygger den här faunapassagen för att minska barriäreffekten av E18. Den minskar risken för viltolyckor och ökar trafiksäkerheten på E18 mellan Köping och Västjädra, samtidigt som den binder samman grönområden.

Bild från gjutningen

På bilden ser ni betongpumparna som sprutar ut betong till det som ska bli själva brobanan.