Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Förberedande arbeten inför senhöstens trafikomläggningar

Vid trafikplatserna Sörstafors, Eriksberg och Västjädra pågår arbeten för att anpassa de nya på- och avfartsramperna till den nybyggda motorvägshalvan.

Avfartsrampen vid Eriksberg (126) öppen igen

Under vecka 42 var avfartsrampen vid Eriksberg (126) avstängd i västergående riktning. Den nya avfartsrampen är nu öppen igen. Rampen kommer att behöva stängas av en kortare tid under kommande vecka för att färdigställa beläggning och linjemålning, mer information kommer när datum fastställts.

Nya avfartsrampen vid trafikplats Västjädra (127) öppen

I veckan öppnades den nya påfartsrampen mot Köping/Oslo för trafik.
Påfartsrampen leder västerut på den nya motorvägshalvan en bit innan man leds över till den befintliga vägen. Observera att trafiken som kommer från Västerås och svängt av mot riksväg 56 korsar genom droppen och väjningsplikt råder.

Senare under hösten kommer vi att leda om trafiken från den "gamla" E18 till delar av den nybyggda motorvägen. Mer information om trafikomledningarna kommer senare.