Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Norra avfartsrampen vid trafikplats Sörstafors (125) stängs av

Söndag 29 oktober kl. 18:00 stängs norra avfartsrampen vid trafikplats Sörstafors (125) av för västergående trafik. Detta för att kunna ansluta den nya avfartsrampen till motorvägen.

Vi planerar att öppna avfarten helgen vecka 45.

Omledningsväg

Trafiken kommer att ledas av från E18 vid trafikplatsen Eriksberg (126) via väg 619 till Kolbäck, väg 558, väg 252 till Hallstahammar.

Andra möjliga vägar finns.

Alternativ väg är att fortsätta på E18 och svänga av vid trafikplats Morgendal (124), söderut på bron över E18, ut på E18 österut mot Stockholm och sedan svänger av vid trafikplats Sörstafors (125).