Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Trafikpåverkande arbeten under hösten - en sammanställning

Under några veckor framåt kommer vi att utföra arbeten längs E18 som gör att vi måste stänga av och leda om trafiken i olika omgångar.

Vi försöker stänga av och leda om så lite det bara går, men ibland är det nödvändigt för att kunna bygga och kunna göra det säkert. Här listar vi kommande avstängningar och omledningar som vi planerar för.

Under vecka 42:

  • Vi stänger av norra avfartsrampen 126 trafikplats Eriksberg
    Vid trafikplats Eriksberg kommer västergående avfartsrampen (för trafik från Västerås) att stängas av. Trafiken kommer att ledas av vid avfart 125 tpl Sörstafors, över E18 till södra sidan och sedan ner på E18 igen och av vid avfart tpl Eriksberg (östergående avfartsrampen). Brånstaleden kommer att hållas öppen med regleras med trafikljus.
  • Vi stänger av E18 i båda riktningarna sträckan Strö-Västjädra: Två nätter stängs E18 av på sträckan mellan trafikplats Strö (avfart 123) och trafikplats Västjädra (avfart127). Natten mellan 16-17 oktober samt natten mellan 17-18 oktober mellan kl. 20.00-05.00. Trafiken kommer att ledas om via riksväg 56, väg 558 genom Kolbäck till Köping, ringvägen till väg 250.

Under v. 44-45: 

  • Avstängning av norra avfartsrampen 125 trafikplats Sörstafors
    Vid trafikplats Sörstafors (avfart 125) kommer västergående avfartsrampen (för trafik (från Västerås) att stängas av. Trafiken kommer att ledas av vid avfart 126 tpl Eriksberg, väg 619 till Kolbäck, 558 till252:an (blå slinga nedan). Om någon skulle missa att åka av vid trafikplats Eriksberg så leds de av vid avfart 124 tpl Morgendal och ut på E18 igen (orange slinga nedan på kartan).
  •  Avstängning norra påfartsrampen 126 tpl Eriksberg: Vid trafikplats Eriksberg (avfart 126) kommer västergående påfartsramp (för trafik mot Köping) att stängas av. Trafiken kommer att ledas om via väg 619 till Kolbäck, väg 558 till 252:an och ut på E18 vid trafikplats Sörstafors (blå slinga på kartan).