Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Ett skepp kommer lastat...med stålbalkar

Stålbalkarna till den nya bron över Kolbäcksån är på väg. De 66 meter långa stålbalkarna transporterades på lastbil från Sölvesborg till Karlshamns hamn där de lastades på ett fartyg för frakt till hamnen i Västerås.

Från hamnen i Västerås kommer de sedan att transporteras ut till arbetsplatsen. Transporten till arbetsplatsen i Kolbäck kommer att ske i två omgångar, den 5 och 6 december.

Balkarna i fabriken

Här ligger balkarna på plats i fabriken innan avfärd mot Västerås och Kolbäcksån.

Lång specialtransport

Transporten av balkarna krävde en lååång lastbil.

De 66 meter långa balkarna lyfts på plats med kran

Lyftet vid arbetsplatsen kommer att ske med två mobilkranar som samtidigt lyfter balkarna i varsin ände och lägger dem på plats ovanpå brostöden. Det är ett väderberoende arbete, blåser det för mycket går det inte att genomföra då balkarna kan komma i svängning, men lyftet är planerat att göras den 5-6 december.

Ovanpå balkarna kommer vi sedan att bygga själva brobanan.

E18 stängs mellan trafikplatserna Sörstafors och Eriksberg

I samband med lyftet så kommer vi behöva stänga av E18 mellan trafikplatserna Sörstafors och Eriksberg för att lyftet ska kunna utföras, mer information kommer.

Balkar i rostfritt stål ger stora fördelar

Att bron byggs med huvudbalkar i rostfritt stål ger flera stora fördelar. Vi kan bygga klart bron snabbare och minska arbetena i vatten. Rostfritt stål har ett betydligt lägre underhållsbehov än broar i vanligt stål och även en längre livstid.